Lapsiperheiden toimimattomat palvelut

16.12.2021

En tiedä, kuka aikoinaan keksi luoda lapsiperheiden palvelut suoritusperusteisiksi, ainakin täällä pk-seudulla. Jos lapsiperheillä on tarvetta avulle, on avun toimintamuodot aika vähissä ellei perhe ole jo tehostetun perhetyön palvelujen piirissä. 

Lapsiperheillä on monta rautaa tulessa. Aikuisten on huolehdittava toimeentulosta, kotioloista, koulun käymisestä, ruokailusta ja perheen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. On muistettava huolehtia siitä, että lapsilla on tarpeeksi sosiaalisia suhteita ja tukea esimerkiksi läksyjen tekemiseen. Kouluvälineet on oltava tarkasti mukana tai Wilma hehkuu punaisena: "Oppivälineet puuttuivat". Vanhemmilla tai vanhemmalla on paljon paineita ihan vain arjen sujumiseksi ja koulun käynnin ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Lapsiperheiden kotipalvelut ovat omasta mielestäni aivan naurettavan suppeat. Paitsi ei naurata, koska tiedän, että todella moni lapsi, aikuinen ja koko perhe kärsii siitä, ettei meillä Suomessa osata suunnitella palveluja siten, että ne oikeasti auttaisivat perhettä siinä, missä paras olisi. Tällä hetkellä monissa lapsiperheiden palveluissa tarjotaan asiakkaalle joko lastenhoitoa tai älyttömän harvoin kodinhoitoa eli vanhemman kanssa yhdessä tehtäviä kotitöitä ja siivousta. Olen monen asiakkaani kanssa etsinyt palveluita esimerkiksi lapsen aamuherättämiseen, aamutoimien tukemiseen ja koulutaksiin auttamiseksi, mutta tällaista apua ei ole tarjolla. Ei myöskään ole löytynyt esimerkiksi apua ruuan tekemiseen, läksyjen harjoittamiseen tai kodin järjestyksen ylläpitämiseen organisoinnin tai turvallisuuden näkökulmasta. Myöskään remppareiskan palveluja ei ole tarjolla, vaikka niin moni (etenkin perheenäiti) tällaista olisi vailla - kaikilla kun ei ole rahaa huoltomiesten käynteihin.

 Hyvinvointiyhteiskunnan tulee huolehtia heistä, jotka apua tarvitsevat. Se on perusajatus koko yhteiskunnassamme. Tällä hetkellä tuo ajatus ei kuitenkaan päde palveluissamme etenkään kotipalvelujen osalta. Toteutus ontuu pahasti eikä laki pääse kaikkien osalta toteutumaan.. vai mitä olet itse mieltä? 

Sosiaalihuoltolaki: 

"3 luku. Sosiaalipalvelut

11 §

Tuen tarpeet

Sosiaalipalveluja on järjestettävä:

1) tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen;

2) asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen;

3) taloudellisen tuen tarpeeseen;

4) sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi;

5) lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen;

6) äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen;

7) lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi;

8) päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen;

9) muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen;

10) tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi."

Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301