Vain 58% nousseet hankintakustannukset...

06.01.2022

Voin vain kuvitella sitä euromäärää, mikä Suomessa käytetään sosiaali- ja terveyspalvelujen tietoturvaan ja salassapidon turvaamiseen! Tietojärjestelmien hankinta ei ole mikään pieni kustannus. Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotti on aikamme jättiläinen, laaja-alainen sosiaali- ja terveydenhuollon muutoshanke, jossa otetaan käyttöön yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä. Apotin avulla pyritään prosessien yhtenäistämiseen ja parempaan toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Toiminnan yhtenäistämisen ja rakenteiden kirjaamisen on katsottu olevan yhteydessä toiminnan sujuvuuteen, laatuun sekä suoraan asiakas- ja potilasturvallisuuteen. Apotin omistajia ovat mm. HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Helsinki, Vantaa ja muutamat Uusimaalaiset kunnat /kaupungit. Hankkeen kumppaneina ovat STM, VTT, THL, Kuntaliitto, Aalto-yliopisto ja moni muu tähdellinen taho. 

Apotin käyttäjäksi tulee 50 tuhatta sotealan ammattilaista. Hintalappu Apotille on hurjat 626 Miljoonaa euroa!!! Sen investointikustannus 412 Miljoonaa euroa vastaa 2% Uudenmaan sotemenoista seuraavan 10 vuoden ajan. Mistään pikkusummista ei siis ole kyse.

626 Miljoonalla eurolla saadaan yhtenäinen sote-tietojärjestelmä ja Maisa -asiakasportaali, jotka vaikuttavat 1,7 miljoonan suomalaisen elämään Uudenmaan alueella. Kokonaiskustannus kasvoi Apotti-hankkeen aikana 58 (!!) prosenttia. Syyt kasvulle ovat lähteiden mukaan kuitenkin "loogiset". (lähteet alun kappaleille: www.hus.fi, www.apotti.fi)

Huh huh. Hurjia lukuja, suuria määriä euroja vaatii tämän päivän sosiaali- ja terveysapalvelut toimiakseen! Ennen oli kynä ja paperi, se riitti. Nyt kehittyneenä digiaikakautena tarvitaan samaan asiaan, kirjaamiseen ja laadukkaaseen asiakaspalveluun 626 MILJOONAA euroa! Muutoin ei toiminta varmaan pelitä ja asiakkaiden palvelu kärsii...

On se hyvä, että järjestelmää kehitetään, mutta tuliko kenelläkään mieleen se, kuinka monta hoitajaa tämä Apotti vie sieltä kentältä?! Kannattaako moinen investointi? Lasketaanpa.

Jos hoitajan vuosipalkan menot työnantajalle on noin 65.000e /vuosi, olisi Apotin kustannuksilla (626M) voitu hankkia 9630 hoitajavuotta lisää jakamaan työtaakkaa ja parantamaan asiakaspalvelua ihan vaikka kasvotusten seuraavan kymmenen vuoden ajaksi.

Sitä voi tavallinen ihminen vain ihmetellä, miten on ikinä mahdollista tuottaa yhtenäistä tietojärjestelmää näin kalliilla hintalapulla? Miten tällaista ei olisi voitu toteuttaa niin, että hintalappu olisi ollut edes jossain suhteessa ymmärrettävä ja kustannusmenojen karkaaminen käsistä olisi voitu ennaltaehkäistä?

Huvittaa tässä samaan aikaan se, kun kauhistellaan, miten sosiaali-ja terveysalan yritykset ahmivat euroja veronmaksajien kukkarosta. Kysynpä Sinulta, veronmaksaja, kumpaan on 32 veroeuroa parempi sijoittaa: tunnin siivoukseen vanhempiesi luona vai Apotin kasvaviin kustannuksiin? Joskus kannattaa miettiä, millaiset yritykset "ahmivat" euroja sotessa. Voin taata, ettei ainakaan ne pienet yritykset, joita niin kovasti usein syynätään ja joiden tuntihintoja ihmetellään.